Miesiąc: październik 2022

Będzie manifestacja służb mundurowych

9 listopada do Warszawy zjadą się policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, funkcjonariusze Służby Więziennej i celnicy, by przed Kancelarią Rady Ministrów zademonstrować swoje niezadowolenie. Taką decyzję podjęła na dzisiejszym (20.10.2022 r.) posiedzeniu Rada Federacji…

Brak porozumienia i akcja protestacyjna

Poniedziałkowe rozmowy z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przyniosły przełomu i Zarząd Główny NSZZ Policjantów podjął decyzję w sprawie ogłoszenia ogólnokrajowej akcji protestacyjnej. Nie wyklucza to jednak możliwości kontynuowania rozmów i osiągnięcia porozumienia, ale już w warunkach protestu.…