Białe kaski

Szanowny Panie Ministrze. To jest biały kask. Kask jakiego na wyposażeniu nie posiada Wojsko Polskie. To jest kask polskiego Policjanta, który wziął na siebie główny ciężar…