Kontakt

Zarząd Wojewódzki
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. lubelskiego

20-019 Lublin ul. Narutowicza 73
e-mail:  zwnszzp.lu@wp.pl
Facebook  
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. lubelskiego

REGON 430726965 NIP 946-17-76-915

Konto Bankowe: Pekao S.A. IV O/Lublin 81 1240 2500 1111 0000 3766 6060