Zarząd

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego woj. lubelskiego

                                                                                                   Andrzej Wójcik

Wiceprzewodniczący

 • Michał Sawicki
 • Sławomir Górzyński
 • Krzysztof Adamski
 • Krzysztof Majdański
 • Andrzej Michalski
 • Wojciech Mróz
 • Jarosław Barszczewski
 • Maciej Jezior

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

 • Lesław Żyśko – przewodniczący WKR
 • Jarosław Malinowski – v-ce przewodniczący WKR
 • Małgorzata Kozioł – członek WKR
 • Kinga Marzęda – członek WKR
 • Greta Piotrowska – członek WKR

email: zwnszzp.lu@wp.pl