Zarząd

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego woj. lubelskiego

Artur Garbacz

Wiceprzewodniczący

  • Dariusz Michajłow
  • Andrzej Wójcik
  • Michał Sawicki
  • Krzysztof Adamski
  • Bogdan Jaworski
  • Andrzej Michalski
  • Lesław Żyśko

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

  • Górzyński Sławomir – przewodniczący WKR
  • Małgorzata Kozioł – v-ce przewodniczący WKR
  • Robert Grzegorczyk – członek WKR

email: zwnszzp.lu@wp.pl