Biuro Zarządu

Biuro Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego znajduje się w budynku „H” na  terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Wejście do biura znajduje się od strony  wschodniej budynku.  Dzięki uprzejmości Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Lublinie w dniu 07 sierpnia 2015 r.  Zarząd VI kadencji podpisał umowę  użyczenia nr 28/2015/ZN/IR na mocy , której uzyskaliśmy pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 38,60 m2 plus pomieszczenie sanitarne i magazynowe znajdujące się w  piwnicy budynku „H”.

Pomieszczenia  biurowe wymagały remontu, wobec czego Przewodniczący Zarządu VII kadencji przedstawił Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie propozycję remontu pomieszczeń na koszt związku zawodowego oraz możliwość zaadaptowania na biuro pomieszczeń, które zostały po wyprowadzeniu się  lekarza rodzinnego. Ówczesny Komendant nadinsp. Paweł Dobrodziej wyraził na to zgodę wobec czego zawarliśmy aneks do umowy użyczenia na  mocy którego uzyskaliśmy dodatkowe  pomieszczenia – łącznie ZW posiada 51,5 m2 pomieszczeń biurowych oraz drugie, większe  pomieszczenie sanitarne i magazynowe. 

Remont pomieszczeń biurowych trwał w okresie stycznia  – lutego 2017 r., koszt materiałów budowlanych poniósł ZW natomiast pracowników zapewnił Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie.