Fundusz prewencyjny PZU

Wojewódzka Komisja ds. Funduszu Prewencyjnego PZU z uwagi na permanentne braki we wnioskach, które skutkują zwrotami do uzupełnienia lub pomniejszenie kwoty transzy o zakwestionowane przez PZU faktury w całości lub ich części kolejny raz przypomina:

  1. Widniejące na fakturach kosmetyki, suplementy diety i wyroby medyczne (bez odpowiedniego wskazania dot. choroby poważnej/nowotworowej), zabiegi „medycyny naturalnej, żywność, woda morska i krople do nosa ect. – nie będą refundowane, podobnie jak leki których nie ma w zaleceniach lekarskich
  2. Każda faktura musi być opisana, do jakiej choroby został wykorzystany dany lek ,dołączając faktury za leki należy wykreślić leki nie związane z leczeniem danej choroby, której dotyczy wniosek , fakturę taka należy opisać np. leki z pozycji 1-3 leki psychotropowe , leki z pozycji 7-8 nadciśnienie
  3. Leczenie stomatologiczne zgodnie z aneksem nr2 do umowy prewencyjnej refundowane jest w 50%, pod warunkiem posiadania zaświadczenia lekarskiego , iż leczenie nie miało związku z kosmetyką -estetyką.

    Ponadto informujemy , że w związku ze zmianą programu umowy ubezpieczeniowej Policja 2015 na Policja 4.0, faktury za 2022 r możliwe będzie rozliczenie tylko w Programie ubezpieczeniowym Policja 2015(z informacji uzyskanych od PZU do końca I kwartału 2023 r).

P