Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych została podjęta decyzja o zorganizowaniu w Warszawie przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 9 listopada manifestacji.

W tej sprawie w najbliższym czasie zostanie zwołane posiedzenie Komitetu Protestacyjnego.

Komunikat i Uchwała Rady Federacji w załączeniu.


ZAŁĄCZNIKI
Uchwała nr.1-X-2022
Komunikat RFZZSM – 20-10-2022