Poniżej oferta sieci Holiday Park & Resort skierowana dla policjantów członków NSZZ Policjantów woj. lubelskiego w Lublinie. Szczegółowe informacje do uzyskania w Biurze Zarządu w Lublinie.

Kontakt: zwnszzp.lu@wp.pl lub telefoniczne 47 811 5172