Miesiąc: listopad 2022

Będzie reforma, ale jaka?

Przyszło nam żyć w czasach, w których nasze decyzje w coraz większym stopniu opierają się na dezinformacji. Oznacza to, że niemal każda zmiana czy nawet dwuznaczna wypowiedź odbierane są jako zapowiedź czegoś złego, chociaż przeczą temu…

Protestujemy apolitycznie

Apolityczność jest jedną z tych wartości, której NSZZ Policjantów podporządkowuje całą swoją działalność. Jako przewodniczącemu zależy mi na tym, byśmy o naszej apolityczności nie zapominali szczególnie w okresie, kiedy demonstrujemy swój sprzeciw wobec drastycznie…