“Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego Obywateli” to fragment policyjnej roty, która towarzyszy nam każdego dnia gdy stawiamy się do służby.

W trudnych i niebezpiecznych czasach kwestie bezpieczeństwa są kluczowe i wymagają systemowych rozwiązań mających na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania służb.

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej pikiecie pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Gorąco wierzę, że cały czas jesteśmy w stanie wypracować porozumienie satysfakcjonujące wszystkich. Dlatego tak ważnym jest nasz głos, który dzisiaj wybrzmiał tak donośnie.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski