W dniu 30.10.2021r Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Zamościu po wcześniejszych konsultacjach z Proboszczem Parafii Katedralnej ks. dr Robertem Strus i konserwatorem zabytków objął patronat na grobami poległych funkcjonariuszy Policji Państwowej powiatu zamojskiego z Posterunku w gminie Wysokie, którzy zginęli podczas obrony Posterunku.

Na cmentarzu parafialnym w Zamościu znajdują się groby funkcjonariuszy Policji Państwowej. Policjanci ci zmarli w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Niektórzy, wypełniając do końca rotę ślubowania, zginęli z rąk bolszewików w 1920 roku w czasie ewakuacji posterunku. Niektórzy zostali zabici przez bandytów.
W pracach brali udział Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów w Zamościu Andrzej Michalski, sp.szt. Radosław Roczkowski oraz mł. asp. Rafał Kalinowski.