W Lubartowie, w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 odbył się VII Turniej Wojewódzki Policji w Tenisa Stołowego organizowany cyklicznie przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. lubelskiego. Do turnieju zgłosiło się 28 zawodników z: KMP w Lublinie, KMP w Chełmie, KMP w Zamościu, KPP w Lubartowie, KPP w Łęcznej, KPP w Parczewie oraz Wydziału Konwojowego KWP w Lublinie.

W turnieju, spośród gości – strony służbowej, samorządowej, związkowej oraz darczyńców została stworzona grupa nazwana roboczo VIP, która swoje gry rozegrała w formie rywalizacji koleżeńskiej, bez kwalifikacji punktowej.
Każdy z uczestników, niezależnie od tego czy był to sportowiec, gość lub wspierający, otrzymali pamiątkowa statuetkę imienną, statuetki były w kategoriach: “za udział w turnieju”, “za udział w grupie VIP” oraz “za pomoc w realizacji turnieju” oraz pamiątkowe koszulki sportowe.

Wyniki sportowe indywidualne:
1. Janusz Stróżak – KMP w Lublinie,
2. Artur Cękalski – KMP w Lublinie
3. Michał Karpiński – KPP w Lubartowie
4. Artur Lipski – KMP w Zamościu
5. Wojciech Mróz – KMP w Chełmie
6. Sebastian Brodacki – KMP w Chełmie
Nagrody w postaci medali, pucharów i statuetek wręczył Pierwszy Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Jerzy Czebreszuk w obecności przewodniczącego ZW NSZZP woj. lubelskiego oraz Prezesa Lubelskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego Pana Dariusza Wierzchowskiego.

Drużynowo najlepsi okazali się tenisiści z KMP w Lublinie w składzie:
– Janusz Stróżak, Artur Cękalski, Janusz Pudźwa
drugie miejsce zajęli tenisiści z KPP w Lubartowie w składzie:
– Michał Karpiński, Krzysztof Banachewicz, Wojciech Karpiński
trzecie miejsce na podium zajęli zawodnicy z KMP w Chełmie:
– Wojciech Mróz, Sebastian Brodacki, Jan Augustynek
Puchary, medale oraz statuetki wręczył Burmistrz Miasta Lubartów Pan Krzysztof Paśnik w obecności przewodniczącego ZW NSZZP woj. lubelskiego. Wspaniałym gestem, było uhonorowanie zawodników z trzech pierwszych miejsc medalami złotymi, srebrnymi i brązowymi Lubelskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego za osiągnięte wyniki w Zawodach tenisa stołowego o randze wojewódzkiej. Ponadto prezes LOZTS Pan Dariusz Wierzchowski wręczył zawodnikom oraz gościom 33 okolicznościowe medale wydane z okazji jubileuszu 75 powstania LOZTS.

Szczególne podziękowania organizator kieruje do: Pani Ewy Zybała – Starosty Lubartowskiego za udostepnienie sali sportowej, Dyrektora ZS nr 2 Pana Zbigniewa Sajdy za przygotowanie sali sportowej do zawodów, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinsp. Artura Bieleckiego za objęcie zawodów patronatem honorowym, sędziów z Panem Mariuszem Baranowskim – sędzią głównym zawodów na czele, Pana Mirosława Guzińskiego – wieloletniego przyjaciela naszego NSZZP – prezesa i trenera I ligowego zespołu IKTS Broń Radom, Burmistrza Miasta Lubartów Pana Krzysztofa Paśnika oraz Naczelnika Wydziału Promocji, Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej UM w Lubartowie Pana Artura Kuśmierzaka, Dyrekcji PGE Dystrybucja – Panu Prezesowi Jarosławowi Kwaskowi oraz Dyrektorowi Dariuszowi Dudkowi, wielu przedsiębiorcom z Lubartowa i Kocka min. Panom Grzegorzowi Poznańskiemu, Franciszkowi Latkowi, Tadeuszowi Kuźnickiemu, Jarosławowi Milczkowi, Dariuszowi Wiąckowi, Krzysztofowi Wiąckowi , Wojciechowi Trykaczowi, Christo Neszowowi i innym za wsparcie i wszelką pomoc w organizacji turnieju oraz samym zawodnikom za udział w turnieju. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy nie zostali wskazani imiennie. Nikt z turnieju nie wyszedł bez trofea lub upominku.

Z poważaniem:

Artur Garbacz
Przewodniczący ZW NSZZ
Policjantów woj. lubelskiego