W dniach 5-8.10.2021 miał miejsce pierwszy od 2019 roku  wyjazd roboczy na teren Ukrainy / b.województwo wołyńskie / w ramach projektu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego, we współpracy i przy współuczestnictwie kolegów z ZW NSZZ Policjantów w Bydgoszczy.

Projekt pod nazwą „MUSIMY PAMIĘTAĆ -KISIELIN 2021″ został zapoczątkowany w 2017 roku.

Generalnym celem projektu jest renowacja i porządkowanie i dbanie o  mogiły Policjantów Policji Państwowej II RP , które w wyniku podziału granic po 1945 roku znajdują się obecnie na terenie dzisiejszej Ukrainy, a w dawnym województwie wołyńskim.

W tym miejscu należy przypominać, iż uchwałami organów statutowych – Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Warszawie oraz Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego z/s w Katowicach powstały Zespoły tematyczne ds. „ Opieki nad grobami i miejscami pamięci o Policjantach „.

W roboczym wyjeździe na teren Wołynia wzięli udział  koleżanki i koledzy z następujących Zarządów ;

ZW NSZZ Policjantów woj.śląskiego z/s w Katowicach,

ZW NSZZ Policjantów woj.kujawsko-pomorskiego,

ZW NSZZ Policjantow woj.opolskiego,

ZW NSZZ Policjantów woj.wielkopolskiego,

ZW NSZZ Policjantów woj.mazowieckiego

Zarząd Terenowy  NSZZ Policjantów w Parczewie reprezentował emeryt kol.Piotr Mikitiuk, co warte podkreślenia już końcem lat 90-tych ubiegłego wieku wspólnie z kol. Sławomirem Teleonem rozpoczął kultywowanie tradycji związanej  z osobami, miejscami i wydarzeniami związanymi z Policją Państwową II RP.

Wielkopolski Zarząd NSZZ Policjantów  reprezentował sierż. sztab. Adam Budynek z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, który podczas uroczystości upamiętniających pamięć o poległych funkcjonariuszach Policji Państwowej wystąpił w historycznym mundurze.

Oprawę fotograficzną, audio-wizualną zapewnili:

Pan Andrzej Chyliński – dziennikarz z gazety Policyjnej KGP w Warszawie,

kol.Sabina Chyra – Sierek z ZT KMP w Częstochowie,

oraz emeryt Krzysztof Duda z ZT NSZZ Policjantów w Mysłowicach.

Ten pierwszy od 2019 roku roboczy wyjazd na Wołyń, miał charakter wielowątkowy. Paleta zamierzeń związkowych NSZZ Policjantów do realizacji była bardzo szeroka.

06.10 środa

Kisielin:

Przeprowadzono prace porządkowe na terenie cmentarza, usunięto chaszcze i oczyszczono grób policjanta Policji Państwowej post. PP Joachima Ciepielewskiego (1886-1923), zawieszono również biało-czerwone szarfy i zapalono znicze. Grób naszego przedwojennego granatowego brata od 2019 roku pozostaje pod formalną opieką Zarządów w Katowicach i Bydgoszczy.

Zasmyki:

Cmentarz Wojenny Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK, którzy polegli w walce i obronie ludności polskiej w latach 1943-44. Na miejscu wykonano prace porządkowe, a następnie zawieszono biało-czerwone szarfy i zapalono znicze.

07.10 czwartek

Kowel:

Wizyta w polskim kościele prowadzonym przez franciszkanina Ojca Aleksandra.

Spotkanie z uczniami i nauczycielami w tamtejszej Szkole Polskiej, a następnie wspólne porządkowanie grobów oraz  przystrajanie ich biało-czerwonymi szarfami i zapalenie zniczy na grobach Policjantów Policji Państwowej II RP  oraz  harcerzy. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą, którą prowadził Ojciec Aleksandr.

Wizyta na cmentarzu wojennym z okresu wojny polsko-bolszewickiej.

Na miejscu wykonano prace porządkowe, a następnie zawieszono biało-czerwone szarfy i zapalono znicze.

Wizytę tę również zakończyła modlitwa, którą prowadził Ojciec Aleksandr.

08.10 piątek

Włodzimierz Wołyński:

Odwiedziny cmentarza i mogił policjantów Policji Państwowej oraz żołnierzy Legionów Polskich.

Po uporządkowaniu terenu przyległego do mogił Policjantów, przystrojono je biało-czerwonymi szarfami i zapalono znicze.

Na koniec, tuż przed samym odjazdem, szczęśliwym zbiegiem okoliczności udało się ustalić miejsce pochówku starszego posterunkowego Policji Państwowej Romana Kęckiego.

Wielokrotnie podczas wcześniejszych wizyt szukano miejsca, gdzie może być pochowany, ale bezskutecznie. Przypuszczano, iż nagrobek się nie zachował. Niespodziewanie z pomocą przyszła napotkana tam przypadkiem miejscowa kobieta, która opiekuje się starymi i zapomnianymi grobami.

Zapytana o mogiłę tego policjanta, bez wahania wskazała nam to miejsce.

Grób był oddalony znacznie od reszty i wyglądem nie różnił się od nagrobków stojących obok.

Udało się też nawiązać kontakt z radnym miasta, który zajmuje się renowacją starych nagrobków. Może z jego pomocą groby pochowanych na tym cmentarzu Policjantów zostaną w przyszłości poddane gruntownej renowacji.

Włodzimierz Wołyński:

Prace porządkowe mogiły pomordowanych więźniów na zamku we Włodzimierzu Wołyńskim przez NKWD – zapalenia zniczy oraz udekorowanie biało-czerwonymi szarfami.

Zamierzenia NSZZ Policjantów na 2021 roku na Wołyniu uznać należy za satysfakcjonujące!

Jako Przewodniczący Zespołu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów “ds.opieki nad grobami i miejscami pamięci o Policjantach „ pragnę w pierwszej kolejności złożyć serdeczne słowa podziękowania i uznania  na ręce Pana Komendanta Głównego Policji w Warszawie gen.insp. dr Jarosława SZYMCZYKA – za całokształt udzielonej pomocy, nie tylko przy tym wyjeździe, ale przy każdym poprzednim, za pełne zrozumienie celu i sensu naszej związkowej inicjatywy.

Nie mniej gorące podziękowania kieruję na ręce wszystkich ludzi wielkiego serca, darczyńców , osób o niebywałej dobroci i charytatywnym bezinteresownym sercu – dzięki którym ten wyjazd mógł dojść do  skutku.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom, Policjantkom i Policjantom, emerytom policyjnym, członkom NSZZ Policjantów biorącym udział w tym wyjeździe,  szczególne zaangażowanie – składam w imieniu „Tych co sami o siebie upomnieć się już nie mogą „ – słowa uznania i podziękowania.

Ze związkowym pozdrowieniem !

Przewodniczący

Zespołu ZG NSZZ Policjantów w Warszawie

ds.”Opieki nad grobami i miejscami pamięci o Policjantach”

mgr inż. Maciej Dziergas