Po 31 latach służby, z policyjnym mundurem pożegnał się Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie podinspektor Jacek Dzikowski. Odchodzący na emeryturę komendant odpowiedzialny był za nadzór nad służbą prewencyjną w lubelskim garnizonie Policji. Zastępcę Komendanta pożegnał nadinspektor Artur Bielecki – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego Artur Garbacz z wiceprzewodniczącym Michałem Sawickim oraz kadra kierownicza.

Z policyjnym mundurem pożegnał się dziś podinspektor Jacek Dzikowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Po 31 latach służby komendant przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Pożegnanie Zastępcy Komendanta miało miało miejsce w Sali Odpraw KWP w Lublinie. Ze względu na obowiązujące obostrzenia, spotkanie odbyło się w ścisłym gronie, z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinspektora Artura Bieleckiego  i jego zastępców, a także naczelników wydziałów i komendantów reprezentujących pion prewencji w garnizonie a także przedstawicieli ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego.
Podinspektor Jacek Dzikowski do Policji wstąpił w lutym 1991 roku. Pracę rozpoczynał od służb patrolowych. W latach 1996-2013 pracował w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, zajmując najpierw stanowiska wykonawcze, a od 2007 roku pełnił funkcję zastępcy naczelnika tego wydziału. W tym okresie ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jest także absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
W 2013 roku został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Annopolu, zaś w 2015 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Kraśniku. W 2017 roku został Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Janowie Lubelskim. W 2018 roku objął funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku. Z dniem 8 lutego 2021 roku powierzone zostały mu obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie w nadzorze nad służbą prewencyjną.
Podinspektor Jacek Dzikowski odznaczony został brązowym medalem za długoletnią służbę, srebrną i złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.
Podczas uroczystego pożegnania, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki podziękował swojemu zastępcy za  doświadczenie zawodowe i znakomitą współpracę, a przede wszystkim za kreowanie polityki prewencyjnej w całym województwie.
Szef lubelskiego garnizonu podziękował komendantowi nie tylko za ostatni rok przepracowany na stanowisku swojego Zastępcy, ale przede wszystkim za 31 lat służby, wniesiony trud i poświęcenie kosztem rodziny i własnych zainteresowań.
Generał odchodzącemu na emeryturę komendantowi życzył wszelkiej pomyślności, realizacji przyszłych planów i spełnienia marzeń.
Wiele ciepłych słów pod adresem odchodzącego na emeryturę komendanta padło od kierownictwa wydziałów pionu prewencji KWP w Lublinie oraz komendantów jednostek, którzy podziękowali za okazaną pomoc i doświadczenie zawodowe.
Głos zabrał podinspektor Jacek Dzikowski, który żegnając się z policyjnym mundurem i Lubelskim Garnizonem Policji podziękował za wspólną pracę i służbę. Komendant podkreślił, że praca na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie była dla niego nie tylko wyzwaniem ale przede wszystkim ogromnym zaszczytem. Podziękował za obdarzenie go zaufaniem, za niesioną pomoc, słowa wsparcia i życzliwość, którą doświadczył zarówno od kierownictwa Policji jak i swoich podwładnych. Podziękował również za to, że na swojej zawodowej drodze, spotkał wielu wartościowych ludzi. Na zakończenie podinsp. Jacek Dzikowski odebrał okolicznościowe pamiątki w tym za wybitną współpracę ze strona związkową ufundowany przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. lubelskiego okolicznościowy ryngraf.

Biuro ZW/KWP