ZT Zamość

Zarząd Terenowy NSZZP KMP Zamość
22-400 Zamość
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
telefon służbowy 815-1345 fax 8151339

Przewodniczący Andrzej Michalski

Wiceprzewodniczący       Krzysztof Kiszka
Wiceprzewodniczący       Marek Pańczyk
Wiceprzewodniczący       Mariusz Pawlik
Wiceprzewodniczący       Paweł Berdak
Wiceprzewodniczący       Rajmund Buliński
                            

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej  Stanisław Niemczycki
Wiceprzewodniczący Rafał Kalinowski
Członek Stanisław Pomaniec