ZT Zamość

Zarząd Terenowy NSZZP KMP Zamość
22-400 Zamość
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
telefon służbowy 815-1345 fax 8151339

Przewodniczący Andrzej Michalski

Wiceprzewodniczący       Marek Pańczyk
Wiceprzewodniczący       Mariusz Pawlik
Wiceprzewodniczący       Radosław Roczkowski
Wiceprzewodniczący       Tomasz Gliwiński
                            

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej  Rafał Kalinowski
Wiceprzewodniczący Rafał Rakuś
Członek Paweł Kwiatkowski