ZT Świdnik

Zarząd Terenowy NSZZP w Świdniku
21-045 Swidnik
Al. Lotników Polskich 1
tel. 81 749 42 27
e-mail: 
bundys8@wp.pl

Przewodniczący Ryszard Bundyra
Wiceprzewodniczący Zbigniew Karkosz
Wiceprzewodniczący Magdalena Szczepanowska
Wiceprzewodniczący Magdalena Walkiewicz- Wojtal
Wiceprzewodniczący Sylwia Pakow

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Jaroslaw Słoboda
Wiceprzewodniczący Andrzej Musiatewicz
Członek Łukasz Kasperek