ZT Świdnik

Zarząd Terenowy NSZZP w Świdniku
21-045 Swidnik
Al. Lotników Polskich 1
tel. 81 749 42 27
e-mail: 
bundys8@wp.pl

Przewodniczący Ryszard Bundyra
Wiceprzewodniczący Zbigniew Karkosz
Wiceprzewodniczący Magdalena Szczepanowska
Wiceprzewodniczący Dariusz Kowalik
Członek Jarosław Wróbel

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Marek Misztal
Wiceprzewodniczący  Tomasz Woskowicz