ZT Ryki

Zarząd Terenowy NSZZP w Rykach
08-500 Ryki
ul. Poniatowskiego 12
tel. 8128242
e-mail:
michaelkornas@interia.pl

Przewodniczący Michał Kornas
Wiceprzewodniczący Jarosław Malinowski
Wiceprzewodniczący Piotr Koczański
Wiceprzewodniczący Grzegorz Kucharczyk
Wiceprzewodnicząca Rafał Pilzak

Przewodnicząca Terenowej Komisji Rewizyjnej Marlena Wojtaś
Członek Kamil Cygan