ZT Parczew

Zarząd Terenowy NSZZP w Parczewie
21-200 Parczew
ul. Wojska Polskiego 4
tel.
814-3229e-mail: mariusz.borowicz@lu.policja.gov.pl

Przewodniczący Mariusz Borowicz
Wiceprzewodniczący Sławomir Karpiński
Wiceprzewodniczący Bogdan Musik
Wiceprzewodniczący Karol Gałęzowski

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Sławomir Kordowski
Wiceprzewodniczący Jacek Frączkiewicz
Członek Grzegorz Jastrzębski