ZT Parczew

Zarząd Terenowy NSZZP w Parczewie
21-200 Parczew
ul. Wojska Polskiego 4
tel.
+48 47 814 32 90 e-mail: bmusik@wp.pl

Przewodniczący Bogdan Musik
Wiceprzewodniczący Patryk Dołbeń
Wiceprzewodniczący Patryk Machaj
Wiceprzewodniczący Radosław Szkuat

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Piotr Mikitiuk
Wiceprzewodnicząca Anita Trubalska
Członek Magdalena Kopiś