ZT Opole Lubelskie

Zarząd Terenowy NSZZP w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie
ul. Morwowa 4
tel. 8122228
e-mail: 
ptaszekpl@interia.pl

Przewodniczący Piotr Ptasiński
Wiceprzewodniczący Bogusław Gorzym
Wiceprzewodniczący Grzegorz Pluta
Wiceprzewodnicząca Sabina Piłat – Kozieł

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Konrad Dzwonnik
Wiceprzewodniczący Dominik Płoński
Członek Grzegorz Wilk