ZT Opole Lubelskie

Zarząd Terenowy NSZZP w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie
ul. Morwowa 4
tel. 8122228
e-mail: saczek_20@o2.pl

Przewodniczący Paweł Sak
Wiceprzewodniczący Michał Biegaj
Wiceprzewodnicząca Sabina Piłat – Kozieł

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Konrad Dzwonnik
Wiceprzewodniczący Dominik Płoński
Członek Grzegorz Wilk