ZT Łuków

Zarząd Terenowy NSZZP w Łukowie
21-400 Łuków
ul. Międzyrzecka 9
tel.
47 814 72 10
e-mail:
mariuszd1972@o2.pl

Przewodniczący Mariusz Dębowski
Wiceprzewodniczący Paweł Joński
Wiceprzewodniczący Anna Pleskaczuk
Wiceprzewodniczący Piotr Safiański

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Katarzyna Suchodolska
Wiceprzewodniczący Marcin Próchniewicz
Członek Andrzej Pracz