ZT Łuków

Zarząd Terenowy NSZZP w Łukowie
21-400 Łuków
ul. Międzyrzecka 9
tel. 257976232
tel. kom. 668035679
e-mail: pawel-jonski@wp.pl

Przewodniczący Paweł Joński
Wiceprzewodniczący Andrzej Czerski
Wiceprzewodniczący Dariusz Zając

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Sławomir Małkiński
Wiceprzewodniczący Grzegorz Piotrowski
Członek Mariusz Dębowski