ZT Lubartów

Zarząd Terenowy NSZZP w Lubartowie
21-100 Lubartów
ul. Lubelska 57a
tel. 8125210
e-mail: 
zt.nszzp.lubartow@gmail.com

Przewodniczący Rafał Paśnik
Wiceprzewodniczący Grzegorz Czerwiński
Wiceprzewodniczący Marek Bocian
Wiceprzewodniczący Łukasz Smolak 
Wiceprzewodniczący Łukasz Wójcik
Wiceprzewodniczący Mariusz Janek
Wiceprzewodniczący Łukasz Drzewiecki do 14.02.2017 r

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Krzysztof Mazurek
Wiceprzewodniczący Tomasz Karpiński
Członek  Kamil Antolak