ZT Lubartów

Zarząd Terenowy NSZZP w Lubartowie
21-100 Lubartów
ul. Lubelska 57a
tel.
478125226
e-mail: 
kantolak2@wp.pl

Przewodniczący Kamil Antolak
Wiceprzewodniczący  Łukasz Poznański
Wiceprzewodniczący Błażej Piskorski
Wiceprzewodniczący Grzegorz Smolak
Wiceprzewodniczący Łukasz Smolak 
Wiceprzewodniczący Andrzej Trykacz
Wiceprzewodniczący Grzegorz Czerwiński

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Grzegorz Kamiński
Wiceprzewodniczący Mirosław Kożuch
Członek Patryk Fiborek