ZT Łęczna

Zarząd Terenowy NSZZP w Łęcznej
21-010 Łęczna
ul. Księży Wrześniewskich 10
tel. 478127601
e-mail:
sbernecki1@onet.pl

Przewodniczący  Szczepan Bernecki
Wiceprzewodniczący Grzegorz Bicz
Wiceprzewodniczący Grzegorz Gulski
Wiceprzewodniczący Paweł Mirosław
Wiceprzewodniczący Przemysław Szymański

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Karol Wójtowicz
Wiceprzewodniczący Marcin Jakubczyk
Członek Michał Głębokowski