ZT Krasnystaw

Zarząd Terenowy NSZZP w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 11
tel. 82 5756284
e-mail: anna.pogorska@lu.policja.gov.pl

Przewodnicząca Anna Podgórska
Wiceprzewodniczący Jacek Kawęcki
Wiceprzewodnicząca Marzena Skiba
Wiceprzewodniczący Przemysław Muca
Wiceprzewodniczący Kamil Miszczak

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Piotr Kita
Wiceprzewodniczący Krzysztof Maciejewski
Członek Anna Kędra