ZT Krasnystaw

Zarząd Terenowy NSZZP w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 11
tel. 47 8133284
e-mail: anna.pogorska@lu.policja.gov.pl

Przewodnicząca Anna Podgórska
Wiceprzewodniczący Kamil Miszczak
Wiceprzewodnicząca Łukasz Dudek
Wiceprzewodniczący Jacek Kawęcki
Wiceprzewodniczący Eryk Olech

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Krzysztof Maciejewski
Wiceprzewodniczący Moń Wojciech