ZT Kraśnik

Zarząd Terenowy NSZZP w Kraśniku
23-200 Kraśnik
ul. Lubelska 83
tel. 8124229
e-mail: 
bist256@wp.pl

Przewodniczący Stanisław Bijak
Wiceprzewodniczący Jacek Paduch
Wiceprzewodniczący Katarzyna Glinka
Wiceprzewodniczący Arkadiusz Łosek

Przewodnicząca Terenowej Komisji Rewizyjnej Włodzimierz Sądej
Wiceprzewodnicząca Łukasz Guściora
Członek Damian Marzycki