ZT Kraśnik

Zarząd Terenowy NSZZP w Kraśniku
23-200 Kraśnik
ul. Lubelska 83
tel. 8124229
e-mail: 
bist256@wp.pl

Przewodniczący Stanisław Bijak
Wiceprzewodniczący Jacek Paduch
Wiceprzewodniczący Kamil Kosik
Wiceprzewodniczący Arkadiusz Łosek

Przewodnicząca Terenowej Komisji Rewizyjnej Marta Winiarczyk-Bigos
Wiceprzewodnicząca Przemysława Wronka
Członek Mirosława Likos