ZT Janów Lubelski

Zarząd Terenowy NSZZP w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski
ul. Jana Zamoyskiego 92
tel.15 8710 239
e-mail: 
jakubkonwa@gmail.com

Pełniący obowiązki Przewodniczącego Jakub Konwa
Wiceprzewodniczący Krzysztof Flis
Wiceprzewodnicząca Barbara Moskal
Wiceprzewodniczący Marcin Pyz

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Krzysztof wieleba
Wiceprzewodnicząca Arkadiusz Dycha
Członek  Andrzej Garbacz