ZT Hrubieszów

Zarząd Terenowy NSZZP w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów
ul. Narutowicza 20
tel. 84 696 62 10
e-mail: 
luisiontko@interia.pl

Przewodniczący Artur Ślusarczyk
Wiceprzewodniczący Jarosław Jasina 
Wiceprzewodniczący Magdalena Żaroffe
Wiceprzewodniczący Adam Salamon

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Mariusz Uszko
Członek Andrzej Grabowski