ZT Hrubieszów

Zarząd Terenowy NSZZP w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów
ul. Narutowicza 20
tel. 478153256
e-mail: 
cezary.piasecki@lu.policja.gov.pl

Przewodniczący Cezary Piasecki
Wiceprzewodniczący Krzysztof Leśniak
Wiceprzewodniczący Mirosław Loda

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Artur Ślusarczyk
Członek Jacek Ogórek
Członek Greta Piotrowska