ZT Chełm

Zarząd Terenowy NSZZP KMP Chełm
22-100 Chełm
ul. Żwirki i Wigury 20
tel. 825601410
e-mail: wojciech.mroz@lu.policja.gov.pl

Przewodniczący Wojciech Mróz         
Wiceprzewodniczący Angelika Głąb- Kunysz
Wiceprzewodniczący Piotr Kosiński
Wiceprzewodniczący Jadwiga Kowalczuk
Wiceprzewodniczący Radosław Jakimcio

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Elżbieta Pałyga
Wiceprzewodniczący Rafał Płaszczyński
Członek Paulina Czapka