ZT Chełm

Zarząd Terenowy NSZZP KMP Chełm
22-100 Chełm
ul. Żwirki i Wigury 20
tel. 825601410
e-mail: wojciech.mroz@lu.policja.gov.pl

Przewodniczący Wojciech Mróz         
Wiceprzewodniczący Krzysztof Żukowski
Wiceprzewodniczący Anna Furtak
Wiceprzewodniczący Jan Augustynek
Wiceprzewodniczący Radosław Jakimcio

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Radosław Broniszewski
Wiceprzewodniczący Michał Moryl
Członek Marcin Muzyka