Walka o prawa pracownicze to złoźona mozaika wielu czynników. Rożnorodność związków zawodowych niesie ze sobą wiele plusów bo dzięki temu reprezentowany jest szeroki głos ludzi. Są też oczywiście negatywy bo w tak zróżnicowanym środowisku ciężko jest o wspólny głos.

NSZZ Policjantów jako członek Forum Związków Zawodowych rozumie potrzebę debaty i szukania wspólnych rozwiązań. Negocjacje to mało widowiskowy ale niezbędny aspekt codzienności działacza związkowego. Takim miejscem do dyskusji ze stroną rządową jest Rada Dialogu Społecznego. Gremium, które skupia w sobie szerokie spektrum stanowisk i reprezentuje wiele interesów. Jest jednak miejscem gdzie możliwe jest uzyskanie kompromisów i rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony debaty.

Ostatnie wydarzenia związane z porozumieniem zawartym rzez stronę rządową z jednym tylko związkiem zawodowym burzą ten mozolnie budowany porządek. Taki sposób działania deprecjonuje i dzieli szeroko rozumiamy dialog społeczny i ruch związkowy.

Głęboko wierzę, że prawa pracownicze, o które walczą szeroką ławą związki zawodowe w Polsce, a prezentowane w Radzie Dialogu Społecznego nie staną się elementem walki wyborczej.

Takie doraźne działania i dzielenie środowiska nie służą niczemu dobremu bo finalnie stracą na tym wszyscy.

Tylko wspólny głos ma moc.

Razem Trzymamy Linię

Ze związkowym pozdrowieniem

Rafał Jankowski

Przewodniczący Zarządu Głównego

NSZZ Policjantów