W dniu 09 lipca 2022 r  na obiektach MOSiR w Kraśniku odbył się XVII turniej służb mundurowych woj. lubelskiego w piłce nożnej z okazji Święta Policji. Turniej odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Kraśnika i  Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Lublinie.

W turnieju udział wzięło 8 jednostek służb mundurowych- Państwowa Straż Pożarna Kraśnik , Związek Zawodowy Celnicy PL- Lublin, Oddział Celny w Dorohusku, Komenda Nadbużańskiej Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, Placówka Straży Granicznej w Dorohusku, KPP Krasnystaw, KMP Lublin oraz gospodarz turnieju KPP Kraśnik. Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym po którym wyłoniono finalistów.W decydującym meczu Placówka Straży Granicznej Dorohusk zwyciężyła 5-1 Związek Zawodowy Celnicy PL-Lublin 5-1.

Puchary ufundowane przez patronatów wręczali, Komendant KPP Kraśnik mł.insp Jacek Figiel, z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik-Piotr Janczarek oraz w-ce Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Lublinie Michał Sawicki. 

Szczególne podziękowania składamy  organizatorom turnieju Zarządowi Terenowemu  NSZZ P w Kraśniku w osobach Przewodniczący Stanisław Bijak i Wiceprzewodniczący Jacek Paduch .
Organizator turnieju Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów w Kraśniku -Stanisław Bijak dziękuje pracownikom i dyrekcji MOSiR za wspaniałe warunki do zorganizowania turnieju a zespołom za świetną zabawę sportowo-integracyjną.