W dniu 11 grudnia 2021 r odbyły się XVI Mistrzostwa Województwa Lubelskiego policjantów w piłce nożnej halowej. Patronat nad turniejem objął Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski , Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie Artur Bielecki, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla i Burmistrz Miasta Kraśnik – Wojciech Wilk

W rywalizacji wzięło udział 9 drużyn reprezentujących jednostki Policji oraz emerytów policyjnych  a organizatorem był Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów wraz z Zarządem Terenowym NSZZP w Kraśniku. Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła reprezentacja Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Lubelscy funkcjonariusze w finale turnieju pokonali w rzutach karnych drużynę z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej, która zajęła drugie miejsce. Trzecia lokata przypadła Komendzie Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim. Nad sportową rywalizacją czuwały Panie sędzie piłkarskie, które niejednokrotnie potrafiły zdecydowanie i skutecznie zareagować studząc sportowe emocje piłkarzy. Przyznano też nagrody dla najlepszego bramkarza, piłkarza, nagrodę fair-play. Mimo walki o pierwsze miejsce przez cały czas zawodnikom towarzyszyła koleżeńska atmosfera.

Na zakończenie zawodów organizatorzy wręczyli puchary oraz dyplomy. Przewodniczący ZW NSZZP woj. lubelskiego Artur Garbacz ,Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie reprezentował  podinspektor Jacek Dzikowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Obecni byli również  Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Anna Baluch występująca w imieniu Marszałka Województwa, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Burmistrz Miasta Kraśnik – Wojciech Wilk, Jacek Dubiel – Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku, przedstawiciel sponsora Pani Magdalena Okrzejska. Kraśnicką komendę reprezentował Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku młodszy inspektor Artur Dybiński oraz nadkomisarz Piotr Bojko – Naczelnik Wydziału Prewencji.

Szczególne podziękowania składamy  organizatorom turnieju Zarządowi Terenowemu  NSZZ Policjantów w Kraśniku