Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. lubelskiego oraz Zarząd Terenowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu pozostają od wczoraj w stałym kontakcie z Policjantem, który podjął interwencję w galerii handlowej w Zamościu.

Policjant otrzymał zapewnienie o wsparciu oraz udzieleniu wszelkiej niezbędnej pomocy w związku z zaistniałą sytuacją.

#MuremZaPolskimMundurem to nie jest tylko pusty slogan.