Jaki dla policjantów, według Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego był 2020 rok?

JAKI BYŁ ROK 2020? DLA POLICJANTÓW?

W przededniu 2021 roku warto przedstawić jakie sprawy rozwiązał Związek w 2020 roku i tak:

1. zmiana systemu emerytalnego tj. brak obowiązku uzyskania wieku 55 lat życia aby uzyskać uprawnienia emerytalne,
2. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy z nowym przelicznikiem 1/21 z 1/30,
3. urealnienie skandalicznego równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie,
4. podwyżka uposażeń funkcjonariuszy, która nie była wcześniej planowana,
5. świadczenie motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy mają co najmniej 25 lat służby,
6. 100% odpłatność za nadgodziny,
7. 100% uposażenia za pobyt na kwarantannie i izolacji,
8. zasiłek opiekuńczy dla funkcjonariuszy w związku z koronawirusem,
9. dodatki dla kontrterrorystów oraz funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Policji,
10. dodatkowe środki na nagrody za walkę z epidemią koronawirusa,
11. instytucjonalna ustawowa ochrona prawna funkcjonariuszy,
12. po 11 latach wzrost kwoty bazowej, która wpływa na wzrost innych świadczeń

Zapewne dla oponentów oraz malkontentów to za mało, ale należy stwierdzić, że są to znaczące osiągnięcia patrząc na ostatnie lata.

Należy mieć nadzieję, że w 2021 roku uda się zamknąć ostatecznie sprawę art. 15a ustawy emerytalnej oraz kolejnego programu modernizacji m. in. dla Policji. Są to postulaty zapisane w porozumieniu z 2018 roku i zapewne na początku roku będą przedmiotem rozmów ze stroną rządową.

Nie można zapomnieć o wzorowej służbie Koleżanek i Kolegów na pierwszej linii w walce z koronawirusem.

Słowa uznania i szacunku!

Andrzej Szary Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego 

W imieniu lubelskich policjantek i policjantów dziękuję Andrzejowi, za krótkie i bardzo treściwe podsumowanie dokonań NSZZ Policjantów

Artur Garbacz