Przygotowywany od kilku dni transport trafił w miejsce przeznaczenia. Przetarliśmy szlak bezpośrednich dostaw dla ukraińskiej policji.