W dniu 5 lipca 2021 w KPP w Świdniku odbyły  się obchody  102 Święta Policji . Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku podinsp. Sławomira Kwiatkowskiego oraz Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZP KPP w Kraśniku kol. Ryszarda Bundyry  w obchodach uczestniczył Przewodniczący ZW NSZZP woj. lubelskiego Artur Garbacz.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Przywitał uczestników,  odczytał list gratulacyjny skierowany od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie  insp. Artura Bieleckiego po czym zostały wręczone  akty mianowania policjantów  na wyższe stopnie służbowe.  Miłym akcentem było wręczenie przez Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego medali związkowych – Krzyż Niepodległości Kl. II oraz XXX lecia NSZZP. Wśród odznaczonych  medalem Krzyż Niepodległości Kl. II  była Magdalena Szczepanowska, natomiast medalami XXX Lecia NSZZP byli ponownie Magdalena Szczepanowska oraz Radosław Woś, Robert Świerszcz i Wojciech Tyburski. Odznaczonym z ramienia NSZZP gratulujemy.

 Na zakończenie  uroczystości  Przewodniczący ZW podziękował za zaproszenie, przedstawił krótką historię wręczanych   medali  oraz pogratulował awansowanym.