(…) wokół największych central związkowych* widać wzmożony ruch. Decyzję o protestach i ich formie OPZZ ma podjąć 7 września. NSZZ Solidarność w przyszłym tygodniu także ma zdecydować o tym, czy przyłączy się do branżowych strajków i nada im ogólnokrajowy wymiar – informuje Rzeczpospolita w artykule zatytułowanym: “To będzie jesień strajków – podwyżki dla polityków i prezesów spółek rozsierdziły budżetówkę”.

Choć w 2020 r. podwyżki dostali m.in. nauczyciele i funkcjonariusze służb mundurowych, a płace w służbie cywilnej w porównaniu z 2019 r. wzrosły nominalnie o 7,4 proc., związkowcy podkreślają, że siła nabywcza ich wynagrodzeń od lat spada. Wyliczają, że ich pensje zmalały o 12 proc., a średnia płaca jest o 900 zł niższa od średniej płacy w Polsce…

Czytaj więcej…

*W Polsce działają trzy centrale związkowe: OPZZ, NSZZ “Solidarność” i Forum Związków Zawodowych. NSZZ Policjantów należy do Forum ZZ.

Fot. (jp)

źródło: https://www.rp.pl/Place/308309929-To-bedzie-jesien-strajkow—podwyzki-dla-politykow-i-prezesow-spolek-rozsierdzily-budzetowke.html