PoolRisk

Ubezpieczenie OC http://www.policja-lubelskie.pl/ubezpieczenie-odpowiedzialnosci-materialnej/

Ubezpieczenie na życie http://www.policja-lubelskie.pl/ubezpieczenie-na-zycie-dla-funkcjonariuszy-i-pracownikow-cywilnych-policji-oraz-pelnoletnich-czlonkow-ich-rodzin/

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ (SZKODY W MIENIU I POJEŹDZIE SŁUŻBOWYM) FUNKCJONARIUSZY
I PRACOWNIKÓW POLICJI WOJ. LUBELSKIEGO
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wśród Funkcjonariuszy oraz Pracowników Cywilnych Policji woj. lubelskiego ofertą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej majątkowej pragniemy Państwa poinformować, że do ubezpieczenia można przystępować w każdym miesiącu funkcjonowania ubezpieczenia BEZ KARENCJI.

PRZYSTĘPOWANIE DO UBEZPIECZENIA ON-LINE:
 www.policja-lubelskie.pl

ZALETY PROGRAMU UBEZPIECZENIA OC:
    NAJNIŻSZA SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA JUŻ OD
19,00 ZŁ/MC
–        Możliwość płatności miesięcznej
–        Brak udziałów własnych w szkodzie
–        Możliwość ubezpieczenia on-line poprzez stronę
 www.policja-lubelskie.pl 
–        Możliwość logowania do swojego konta
–        Minimum formalności
–        Możliwość zgłaszania szkody on-line bądź telefonicznie
–        Minimum formalności przy przystępowaniu do ubezpieczenia, można przystąpić wysyłając wypełnioną deklarację na adres
e-mail:  biuro@erisk.pl  

Do ubezpieczenia można przystępować od 1 września 2019 r.

                      W razie pytań należy dzwonić pod nr telefonu :

Karolina Rudnik,
tel. 661 555 599, 22 327 16 30, 22 696 96 86
e-mail; k.rudnik@erisk.pl