Uroczystości pogrzebowe Naczelnego Kapelana Policji rozpoczną się dzisiaj (14 lipca 2021′) o godzinie 12:00 Mszą Świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu na Cmentarzu Bródnowskim.

8 lipca br. o godzinie 2:35 w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie po ciężkiej chorobie w wieku 75 lat zmarł naczelny kapelan Policji ksiądz Jan Kot SAC, który był także kapelanem Komendy Głównej Policji. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, w imieniu kierownictwa polskiej Policji oraz policjantów i pracowników Policji, rodzinie i bliskim zmarłego składa najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Choć ks. Jan przebywał w szpitalu już od około miesiąca wszyscy mieliśmy nadzieję, że wróci do nas, jak zawsze cichy, uśmiechnięty, niosący radość i nadzieję. Stało się inaczej. Odszedł człowiek bardzo oddany ludziom, Policji, współbraciom w zakonie. Będzie Go bardzo brakować.

Ks. Jan Konstanty Kot urodził się 24 lutego 1946 r. w Jankach na Lubelszczyźnie. Pracował jako robotnik w Stoczni Gdańskiej, a następnie w innych przedsiębiorstwach na Wybrzeżu. Do Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (ojcowie pallotyni) w Ołtarzewie koło Warszawy wstąpił w 1972 r. Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1978 r. z rąk ks. bp. Bronisława Dąbrowskiego. Równocześnie skończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uczestniczył w rocznym kursie języka francuskiego w Paryżu.

Po powrocie do Polski był zastępcą prokuratora, a od 1984 r. prokuratorem w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Był członkiem Rady Ekonomicznej przy Zarządzie Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Był spowiednikiem dwóch zgromadzeń zakonnych, zajmował się trudną młodzieżą – gitowcami, niósł także posługę duszpasterską w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach koło Pruszkowa.

W latach 2000 – 2002 był kapelanem Komendy Stołecznej Policji, w części leżącej na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Od 2002 r. związany był z Komedą Głowną Policji.

To on przygotowywał modlitewniki i informatory Duszpasterstwa Policji. Ściśle współpracował z NSZZ Policjantów przy organizacji Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego. Odznaczony był m.in.: Złotym Medalem za Zasługi dla Policji, Medalem „Milito pro Christo” Medalem „Pro Memoria”, Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, Odznaką Honorową Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Medalem „Cordi Nobile – Szlachetnemu Sercu”, Medalem XX-lecia NSZZP, Medalem XXV-lecia NSZZP, Medalem 100-lecia Powstania Polskiej Policji, Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą kl. I oraz Medalem „Nasz Honor dla Godności Polski”.

Ojciec Jan Kot miał 75 lat, z których 43 przeżył w kapłaństwie. Na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Cześć Jego pamięci!

https://youtube.com/watch?v=T4vHXK3RXpA%3Ffeature%3Doembed

źródło: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/205626,Pogrzeb-naczelnego-kapelana-Policji-w-srode-14-lipca-o-godz-1200-w-Katedrze-Polo.html