W piątek uroczystość Święta Policji obchodzili policjanci i pracownicy łęczyńskiej jednostki. Był to szczególny dzień dla wszystkich funkcjonariuszy. W trakcie uroczystego apelu z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Jerzego Czebreszuka i Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej insp. Pawła Paździora policjanci otrzymali wyróżnienia i nominacje na wyższe stopnie służbowe.

Od mszy świętej w kościele pw. św. Barbary w Łęcznej rozpoczęły się obchody 103 rocznicy powstania Policji Państwowej. Następnie policjanci przy dźwiękach orkiestry górniczej przemaszerowali  na miejsce uroczystego apelu pod Komendę Powiatową Policji  w Łęcznej. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji współpracujących z Policji na rzecz bezpieczeństwa w powiecie, przedstawiciel związków zawodowych policjantów, emeryci policyjni a także rodziny funkcjonariuszy.
Podczas uroczystego apelu policjanci otrzymali z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Jerzego Czebreszuka i Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej insp. Pawła Paździora akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.
Panowie Komendanci podczas przemówień podziękowali wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za wzorowo pełnioną służbę, za codzienne zaangażowanie i profesjonalizm. Słowa podziękowania skierowali również do pracowników cywilnych, rodzin policjantów, samorządowców oraz osób i instytucji, które wspierają policjantów na co dzień.
Uroczyste obchody Święta Policji uświetniała orkiestra górnicza. Wszystkim odznaczonym i mianowanym na wyższe stopnie składamy serdeczne gratulacje.

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KPP Łęczna składa gorące podziękowania za udzieloną pomoc w organizacji Święta Policji głównemu sponsorowi:

Lubelski Węgiel Bogdanka S. A.