Po ubiegłotygodniowej konferencji, podczas której Premier Mateusz Morawiecki przekazał ogólne informacje m.in. nt. wzrostu uposażeń w służbach mundurowych przyszedł czas na szczegóły, a konkretnie – na doprecyzowanie wszystkiego tego, co związki zawodowe wraz z ministrem zapoczątkowały jeszcze przed wakacjami. Nie należy bowiem zapominać, że to właśnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze związkami reprezentującymi służby mundurowe rozpoczął rokowania opierające się na przekonaniu, że waloryzacja wynagrodzeń i uposażeń przewidziana w pierwotnej wersji ustawy budżetowej (6,6%) była dalece niewystarczająca i szkodliwa zarówno z punktu widzenia funkcjonariuszy, jak i bezpieczeństwa. O tym, co było przedmiotem wczorajszych uzgodnień pomiędzy związkami a ministrem, i jakie będą dalsze działania przeczytacie państwo poniżej we wspólnym komunikacie.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów