Minister spraw wewnętrznych i administracji zmienił rozporządzenia dotyczące umundurowania policjantów oraz równoważnika pieniężnego w zamian za nie. A wszystko to w związku z wprowadzeniem w formacji zapowiadanych już od jakiegoś czasu zmian, czyli nowego munduru wyjściowego, nawiązującego do umundurowania z okresu międzywojennego.

Czytaj więcej: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/policja/nowy-mundur-juz-oficjalnie-w-policji