Kijów, Charków, Sumy, Czernihów to pierwsza linia frontu. Tamtejsi policjanci otrzymali właśnie paczki z niezbędnym sprzętem.

Jednocześnie przekazują wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy dołożyli choćby najmniejszą cegiełkę.