Prezydent Andrzej Duda 22 grudnia podpisał ustawę o ustanowieniu “Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu “Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej:

https://infosecurity24.pl/legislacja/mundurowa-modernizacja-podpisana-przez-prezydenta-zaklada-min-podwyzke-uposazen