W dniu 08 grudnia 2023 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. lubelskiego na którym podjęto Uchwałę o przeznaczeniu ze środków Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego kwoty 10 000 zł. (dziesięciu tysięcy złotych) na pomoc rodzinom zamordowanych policjantów, którzy odeszli na wieczną służbę 4 grudnia 2023 r.