GAZETA POLICYJNA: Komendant Główny Policji decyzją nr 236 z 27 sierpnia 2020 r. powołał zespół do opracowania i wdrożenia koncepcji wycofania z użytku notatników służbowych w Policji. W jego skład weszło kilkunastu doświadczonych funkcjonariuszy służb prewencji, łączności i informatyki oraz operacyjnych.

źródło: Kajet wyprowadzić!