Wątpliwości w temacie zmian w naliczaniu emerytur rozwiewa jednoznacznie Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poniżej informacja zaczerpnięta wprost z jego strony internetowej:

Informujemy, że po 1.01.2025 r. dotychczasowe zasady obliczania policyjnych emerytur będą nadal obowiązywać. Oznacza to, że funkcjonariusze przyjęci do służby przed 1.01.2013 r. nadal będą mogli uzyskać uprawnienia emerytalne po 15 latach służby. Natomiast, jeżeli po 1.01.2025 r. osiągną, co najmniej 25 letni staż służby, będą mieli prawo wyboru, zgodnie ze schematem przedstawionym w załączniku.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zermswia/emerytura-policyjna-prawo-wyboru-2025?fbclid=IwAR1oI6ogywT1OoumK1NtrR9Jia1gH8ct0BSuq4K0FGOjZkYUQN1byTmWHtQ

ZAŁĄCZNIKI