Fundusz prewencyjny PZU

Poniżej przedstawiamy Państwu link do Instrukcji Realizacji umowy Prewencyjnej. Jest to finalna instrukcja wypracowana przez zespół roboczy. Proszę zwrócić uwagę na zapisy instrukcji  w tym świadczenia  nie finansowane przez Fundusz (lewa strona) i finansowane przez Fundusz (strona prawa). Jednocześnie informuję, że ubezpieczenie musi być w PZU Opieka Medyczna.

W tym przypadku nie ma zastosowania ubezpieczenie dziecka w  kwocie 5 zł (NNW). Informacja to  została do Was błędnie wysłana jako wytyczne Centralnej Komisji Funduszu.  Centralna Komisja wg informacji od jej członków  i przewodniczącego została wprowadzona w  błąd co do ubezpieczenia 5 złotowego  przez brokerów ubezpieczeniowych. Lubelska Wojewódzka Komisja nie  miała wpływu na te informacje i powieliła błąd. W załączeniu przekazuje państwu pismo Centralnej Komisji.

Proszę zapoznać  się z dokumentacją, poniżej podaję skład  Komisji oraz terminy w  jakich  odbędą się najbliższe  posiedzenia. 

Instrukcja do umowy prewencyjnej

Pismo CKP dzieci

Proszę zapoznać się z poniższym artykułem:

Komunikat do wszystkich 26.11.2018

  1. Umowa Prewencyjna PZU „POLICJA 2015” z 27.09.2016r. (do szczegółowego zapoznania się wnioskodawców)

2. aneks nr 1 do umowy prewencyjnej PZU  (do szczegółowego zapoznania się wnioskodawców)

3aneks nr 2 do Umowy Prewencyjnej z PZU z dn. 27-09-2016 

Aneks zawiera szczegółowy opis dotyczący zakresu refundacji

4. Regulamin Funduszu Prewencyjnego  

5. Pismo do Komisji 27.10.2017r. (dot. przedłużenia terminu rozliczenia się Komisji z PZU)

6. Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Prewencyjnego PZU

7. Oświadczenie wnioskodawcy nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowychwymagane przez PZU 

8.   Oświadczenie wnioskodawcy- załącznik do wniosku

9. Pismo 1 Wojewódzkiej Komisji do wnioskodawców – bardzo ważne

10. Pismo 2 Wojewódzkiej Komisji do wnioskodawców – bardzo ważne

11.  PZU – wstępne wytyczne strona 1

11a. PZU – wstępne wytyczne strona 2

12. Pismo Komisji Centralnej w sprawie ustaleń z PZU

13. Opinia Kancelarii Prawnej NSZZ Policjantów w sprawie Funduszu Prewencyjnego

14. Wniosek_do Centralnego Funduszu Prewencyjnego

15. Uchwała 4-2018

16. Umowa POLICJA EMERYT 2015

Wykaz faktur: (bardzo ważne)

Uwagi dla wnioskodawców:

  1. Do wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego PZU zgodnie z regulaminem (jest widoczny w treści umowy)  należy dołączyć:  oryginały dokumentów (faktury, rachunki, oświadczenia)  stwierdzające  poniesione koszty wynikające z załącznika nr 3 umowy tj. „Zadania prewencyjne realizowane w ramach niniejszej umowy” oraz zgodnie z regulaminem Funduszu Prewencyjnego
  2. Do wniosku należy także  dołączyć wykaz faktur (do pobrania powyżej (Plik w formacie doc/pdf) – faktury wystawione tylko po 1 stycznia 2016 r. 
  3. Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć  oświadczenie  o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez PZU danych osobowych (do pobrania powyżej, tuż pod wnioskiem do Wojewódzkiej Komisji Funduszu Prewencyjnego)
  4. Komplet przygotowanych dokumentów proszę przesyłać do Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego PZU w KWP w Lublinie (Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie).  Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. lubelskiego nie jest adresatem  wniosków.

Uprzejmie  informuję, że w dniu 17 grudnia 2018r. Pan Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie  insp. Robert Szewc wydał decyzję zmieniającą przedstawiciela komisji z ramienia strony służbowej. 

Skład Komisji:

  1. Artur Garbacz – Przewodniczący Komisji, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego
  2. Lesław Żyśko –  Wiceprzewodniczący Komisji, Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego
  3. insp. Mariusz Siegieda –  członek Komisji, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
  4. Marek Włodarczyk – członek Komisji, wiceprzewodniczący ZZ PP w Lublinie 

W 2018r. odbyło się  pięć posiedzeń komisji, najbliższe, o charakterze pilnym posiedzenie komisji Funduszu Prewencyjnego odbędzie się w dniu 20  grudnia 2018r. 

Oświadczenie na oryginalną dokumentację