ZT Puławy

Zarząd Terenowy NSZZP w Puławach
24-100 Puławy
ul. Wojska Polskiego 6
tel. 81 889 02 10
e-mail: 
jaroslaw.barszczewski@o2.pl

Przewodniczący Jarosław Barszczewski
Wiceprzewodniczący Piotr Kobialka
Wiceprzewodniczący Łukasz Podrażka
Wiceprzewodniczący Grzegorz Mazurak
Wiceprzewodniczący Waldemar Łazuga

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Andrzej Żukowski
Wiceprzewodniczący Robert Jaszczyk
Członek Piotr Cieśla