ZT OPP Lublin

Zarząd Terenowy NSZZP OPP w Lublinie
20-331 Lublin
ul. Grenadierów 3
tel. 8114473
e-mail: 
hagen1985@interia.pl

Przewodniczący Marcin Kotowski
Wiceprzewodniczący Łukasz Lis
Wiceprzewodniczący Piotr Kwieciński
Wiceprzewodniczący Łukasz Kowalski
Wiceprzewodniczący Sylwester Korębski

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Bartosz Wiśniewski
Wiceprzewodniczący Sylwester Zapora
Członek Kamil Wołosek