ZT KMP Lublin

Zarząd Terenowy NSZZP KMP w Lublinie
20 – 064 Lublin
ul. Północna 3
tel. 504 203 705 fax 81 535-52-63
e-mail ztnszzp@gmail.com

Przewodniczący Piotr Wiszniewski
Wiceprzewodniczący Grzegorz Goliszek
Wiceprzewodniczący Łukasz Zięba
Wiceprzewodniczący Marcin Gajowiak
Wiceprzewodniczący Paweł Kamola
Wiceprzewodniczący Krzysztof Kępa
Wiceprzewodniczący Artur Rakowski

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Emil Szulc
Wiceprzewodniczący Rafał Kalicki
Członek Paulina Buczak
Członek Janusz Jakubczyk