Przez dwa dni, 14 i 15 czerwca 2021 r. policjanci z całej Polski rywalizowali w Mistrzostwach Polski Policjantów w tenisa stołowego z Komend Wojewódzkich Policji w Gdańsku, Kielcach, Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Radomiu, Szczecinie, Bydgoszczy oraz Poznania. W ramach Mistrzostw rozegrane zostały: turniej drużynowy, turniej indywidualny kat. Do 40 lat oraz pow. 40 lat oraz grupa VIP.

Podczas turnieju zabezpieczone zostało zaplecze socjalne, sportowe, finansowe. W trakcie turnieju jak i bezpośrednio po, jako organizatorzy otrzymaliśmy wiele pochwał od przedstawicieli samorządu lokalnego jak i samych policjantów z całego kraju biorących udział w turnieju. Tym samym Policja Lubelska została kolejny raz pokazana w bardzo dobrym świetle co zostało zauważone przez lokalne samorządy ze Starostą Lubartowskim i Wójtem Gminy Firlej na czele, darczyńców, stronę służbową oraz samych policjantów – zawodników z większości garnizonów wojewódzkich w Polsce.

Organizator – Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. lubelskiego z Przewodniczącym Arturem Garbaczem na czele składa serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, których zaangażowanie i dobroć przyczyniła się do organizacji i przeprowadzenia Mistrzostw Polski.

Zwycięzcami zostali:
W kat. do 40 roku życia:
I miejsce – Piotr Mojka z KWP Gdańsk (ZW NSZZP woj. pomorskiego)
II miejsce – Krzysztof Czyrnia z KWP Katowice (ZW NSZZP woj. śląskiego)
III miejsce – Krzysztof Baumgard z KWP Gdańsk (ZW NSZZP woj. pomorskiego)
IV miejsce – Michał Malikowski z KWP Olsztyn (ZW NSZZP woj. warmińsko – mazurskiego)
V miejsce – Janusz Stróżak z KWP Lublin (ZW NSZZP woj. lubelskiego)

W kat. pow. 40 roku życia:
I miejsce – Maciej Rakowicz z KWP Bydgoszcz (ZW NSZZP woj. kujawsko – pomorskiego)
II miejsce – Przemysław Andrzejewski z KWP Szczecin (ZW NSZZP woj. zachodnio – pomorskiego)
III – Piotr Szałkowski – z KWP Olsztyn (ZW NSZZP woj. warmińsko – mazurskiego)
IV – Tomasz Wojtan z KWP Gdańsk (ZW NSZZP woj. pomorskiego)
V – Mariusz Szwed z KWP Katowice (ZW NSZZP woj. śląskiego)

Najstarszym zawodnikiem mistrzostw był Michał Światowski z KPP Turek (KWP Poznań)

Drużynowo:
I miejsce z KWP Gdańsk (ZW NSZZP woj. pomorskiego)
II miejsce z KWP Bydgoszcz (ZW NSZZP woj. kujawsko – pomorskiego)
III miejsce z KWP Katowice (ZW NSZZP woj. śląskiego)

W turnieju VIP zwyciężyli:
I miejsce – Mirosław Guziński – (ZW NSZZP woj. mazowieckiego)
II miejsce – Grzegorz Kuliberda – (ZW NSZZP woj. śląskiego)
III miejsce – Michał Sawicki – (ZW NSZZP woj. lubelskiego)